ذهن آگاهی

https://mahtabshabani.com/wp-content/uploads/2020/07/صدا-۰۰۲-۴۸-۲-۱.m4a
1
رایگان!

روش مطالعه PQ5R

https://mahtabshabani.com/mahsolat/31.mp4

3
رایگان!

سمینار مدیریت زمان،انرژی و تمرکز .

سمینار مدیریت زمان ،انرژی ،تمرکز   این سمینار با موضوعات : دیسیپلین روش برنامه ریزسی 1،3،5 اولین شرط مدیریت زمان و…

0
رایگان!

فایل های صوتی 21 تغییر کوچک و 22 نتیجه بزرگ

برای دانلود فرم زیر را کامل کنید 

0
رایگان!

معجون روابط خانوادگی

برای دانلود فرم زیر را کامل کنید 

0
رایگان!