سخنان زنده یاد محمدحسین شعبانی

 • واجب بودن اطاعت و فرمان‏پذیری فرزندان از پدر، از حقوق ویژه‏ای است که اسلام برای تکریم و پاس‏داشت مقام پدران وضع کرده است. حضرت علی علیه‏السلام دراین‏باره می‏فرماید: «حق پدر آن است که فرزند در هر چیز جز معصیت خداوند از او اطاعت کند.»
 • حواسمان باشد!
 • حواسمان به چروک هایِ دور چشم مادرانمان و لرزش دست های پدرانمان باشدحواسمان به ترشدن های گاه و بیگاهِ چشم هایِ کم سو و دلتنگیِ شان باشد!حواسمان باشد که آنها خیلی زود پیر میشوند!حواسمان باشد خیلی زودتر از آنچه فکرش را میکنیم از کنارمان می روند…حواسمان باشد به دلگیریِ غروبهایِ تنهاییِ شان…حواسمان باشد که آنها تمامِ عمر حواسشان به ما بوده…

  به آرام قد کشیدنمان بوده ، به نیازها ونازهایمان بوده….

  آنها یک روز آنقدر پیر میشوند که حتی اسمهایمان را هم فراموش میکنند….

  حواسمان به گرانترین و بی همتاترین عشقهایِ زندگیمان…

  به “بابا” به “مامان” ها خیلی باشد!

  خیلی لطفا….

زنده یاد محمد حسین شعبانی