کارگاه های برگزار شده

دوره لذت تغییر و ذکاوت

مدرسه فن بیان غیر حضوری | مهتاب شعبانی

 جلسه‌ی انگیزشی برای دانش آموزان 

مدرسه فن بیان غیر حضوری | مهتاب شعبانی

مدرسه استادی فروردین ۱۳۹۸

مهتاب شعبانی

دوره لذت تغییر و ذکاوت دی ماه ۹۷

مدرسه فن بیان غیر حضوری | مهتاب شعبانی

تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری

تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری | مهتاب شعبانی

دومین سمینار معارفه ی دوره ی تندخوانی 

دومین سمینار معارفه ی دوره ی تندخوانی |مهتاب شعبانی

دومین سمینار معارفه ی دوره ی تندخوانی 

دومین سمینار معارفه ی دوره ی تندخوانی |مهتاب شعبانی

معارفه ی دوره تندخوانی و تقویت حافظه

معارفه ی دوره تندخوانی و تقویت حافظه | مهتاب شعبانی

معارفه ی دوره فن بیان و سخنوری

مدرسه فن بیان غیر حضوری | مهتاب شعبانی

معارفه ی دوره تندخوانی و تقویت حافظه

مدرسه فن بیان غیر حضوری | مهتاب شعبانی

مدرسه فن بیان غیرحضوری

مدرسه فن بیان غیر حضوری | مهتاب شعبانی

دوره تندخوانی و تقویت حافظه

مدرسه فن بیان غیر حضوری | مهتاب شعبانی